Zespoły

ABSOLWENCI I STUDENCI

Absolwenci i studenci

Miłosz Łuczyński ASP Kraków, ASP Paryż
Katarzyna Radwańska ASP Kraków, ASP Londyn
Aneta Gargata ASP Kraków
Maria Szczepkowska ASP Kraków
Magdalena Zarzycka Zając ASP Kraków
Jan Szczepkowski ASP Kraków
Małgorzata Biega Węgrzyn ASP Kraków
Dobrochna Korzeniowska ASP Warszawa
Kama Wojtowicz ASP Warszawa
Iwona Kulman ASP Łódź
Krzysztof Barański Uniwersytet Rzeszowski
Sylwester Stabryła Politechnika Radom
Katarzyna Rajtar Politechnika Gliwice
Joanna Łach Uniwersytet Rzeszowski
Jolanta Mazur Brudnik Uniwersytet Jagielloński
Anna Wdowiak Uniwersytet Jagielloński

W trakcie studiów (w 2005 roku)
Tomasz Mistak Uniwersytet Rzeszowski
Małgorzata Hydzik Uniwersytet Rzeszowski
Joanna Szostak UMCS Lublin
Alina Olech Uniwersytet Rzeszowski
Agata Biskup ASP Kraków
Sabina Pęcak Wydra ASP Kraków
Łukasz Królikowski PWSZ Sanok
Marcelina Domaradzka ASP Kraków
Katarzyna Śmiały ASP Kraków
Paweł Marcinkowski ASP Kraków
Sandra Benedyk Uniwersytet Toruński
Monika Wroniak ASP Kraków
Kamila Krauze ASP Kraków
Przemysław Liput Uniwersytet Rzeszowski
Elżbieta Michalska Politechnika Kraków
Martyna Drwięga Uniwersytet Jagielloński
Paulina Pankowska Uniwersytet Jagielloński