O nas

AKTUALNOŚCI

Karta Dużej Rodziny

od 10/12/2015 do 31/12/2015 | Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzi
Karta Dużej Rodziny
Sanok włącza się w ogólnopolską akcję pomocy dużym rodzinom.

Kierując się potrzebą pomocy w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, a także wspierając realizację funkcji rodziny wielodzietnej Uchwałą Nr VII/43/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015 r. podjęto program działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka pn.: „Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Program stanowi ważny element wsparcia wielodzietnych rodzin i daje możliwości korzystania w szerszym zakresie z usług, z których dotychczas nie korzystali lub korzystali sporadycznie, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe. Realizacja działań na rzecz rodzin wielodzietnych w obszarze usług społecznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych powinna przyczynić się do integracji środowisk oraz zwiększenia aktywności instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych.

Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych obejmuje wszystkie rodziny wielodzietne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), chętne do wzięcia udziału w programie, bez względu na kryterium dochodowe.

Dokumentem potwierdzającym przywileje do korzystania z wprowadzonych Sanockim programem uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych będzie Karta Dużej Rodziny, wydana na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych:

1) zniżka w wysokości 20% na seanse filmowe, spektakle teatralne, koncerty, zajęcia artystyczne (taneczne, teatralne i inne) oraz za składki członkowskie zespołów w Sanockim Domu Kultury – dla członków rodzin wielodzietnych

2) zniżka w wysokości 20% za odpłatne zajęcia dydaktyczne, wykłady i warsztaty dotyczące historii sztuki i kultury organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Sanoku – dla członków rodzin wielodzietnych;

3) zniżka w wysokości 50% na bilety dla dziecka, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, za korzystanie z:
– pływalni krytej
– toru lodowego „Błonie”,
– ślizgawki na Hali widowiskowo – sportowej z lodowiskiem „Arena Sanok”,
– otwartych kortów tenisowych – przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku;

 4) zniżka w wysokości 20% na bilety dla rodzica (rodziców), małżonka rodzica, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, za korzystanie z:
– pływalni krytej,
– toru lodowego „Błonie”,
– ślizgawki na Hali widowiskowo – sportowej z lodowiskiem „Arena Sanok”,
– otwartych kortów tenisowych – przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku.